enkel voor abonnees

Weinig mensen zonder werk in Vlaanderen

binnenland - 04 06 2019
VDAB kantoor
Belga / S. Gremmelprez

Nooit waren er minder mensen zonder werk in Vlaanderen. Dat berekende de dienst Statbel. Toch zijn er opmerkingen mogelijk.

Statbel berekent de de toestand van het land. Zo ook over werken en werkloos zijn. Vorig jaar stond de werkloosheid in Vlaanderen op 3,5%. In Wallonië is dat getal bijna drie keer zo hoog. In Brussel gaat het om vier keer zoveel als in Vlaanderen.

Europa

Statbel onderzoekt werken en niet werken sinds 1983. Vlaanderen doet het in België nu heel goed. Ook in Europa is dat zo. Enkel in Duitsland en Tsjechië zijn nog minder mensen niet aan het werk. Het getal van Statbel gaat niet over de hele bevolking. Het gaat om actieve mensen. Dat zijn geen kinderen en geen mensen met pensioen. Je moet ook actief zoeken naar werk. En je moet bereid zijn om te starten binnen de twee weken.

Ander getal

De dienst VDAB heeft een ander getal. VDAB probeert mensen werk te geven. Volgens haar telt Vlaanderen nog altijd 183.000 werklozen. Dat is toch een stuk meer. Hoe komt dat? Bij de VDAB moet je enkel ingeschreven staan. Dat geeft een hoger getal.

Uit