enkel voor abonnees

Veel vluchtelingen door oorlog in Oekraïne

binnenland - 24 01 2023
vluchtelingen bij fedasil
Foto: Belga / J.A. Gekière

Record aan asielzoekers

Vorig jaar vroegen meer dan 95.000 mensen bescherming aan in België. Dat is een record. De oorlog in Oekraïne is de oorzaak. In 2015 telde België bijna 40.000 asielzoekers. De vluchtelingen kwamen toen vooral uit Syrië.

Meer dan 63.000 mensen uit Oekraïne kregen bescherming. Daarnaast vroegen ruim 32.000 andere mensen asiel aan. De asielzoekers uit Afghanistan vallen op. Dat zijn bijna allemaal mannen.

Erkend
Voor de mensen die niet uit Oekraïne komen, is onderzoek nodig. Zijn het echte vluchtelingen? Als dat zo is, mogen ze in België blijven. Iets meer dan de helft wordt ook erkend.

Opvang
Voor de Oekraïners is er een speciale opvang. Voor andere asielzoekers kwam er een tekort aan opvang. Ongeveer 5.000 mensen moesten op straat leven. Toch had België nooit zoveel plaatsen voor opvang. Ook was er nooit zoveel personeel voor asielzoekers.

Europa
Nicole De Moor (CD&V) is de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Zij wil dat de Europese landen beter samenwerken. Volgens haar moet elk land een eerlijk aantal asielzoekers opvangen. En Europa moet de grenzen sterk maken.

Plicht
Voor De Moor is er ook werk voor België. Het onderzoek naar een asielzoeker moet vlotter gebeuren. En wie niet wordt erkend, moet sneller het land uit. Volgens haar moeten die mensen ook de plicht krijgen om mee te werken aan die terugkeer.

Uit