Workshops: Wablieft in de klas

Er is steeds meer interesse van scholen om Wablieft te gebruiken in de klas. Maar hoe doe je dat concreet?

  • Welke Wablieft-producten passen het best bij je doelgroep?
  • Hoe kan je lesinhoud koppelen aan de actualiteit?
  • Hoe kan je concreet leesplezier bij je leerlingen stimuleren?
  • Hoe werk je aan leesstrategie met Wablieft?

In deze workshops kom je het allemaal te weten! 

We bieden de workshops aan voor verschillende doelgroepen. Voor elke doelgroep bestaan er andere Wablieft-producten. Zo kan elke lesgever Wablieft optimaal in de les gebruiken.
 

Aan de slag met de Wablieft-krant!

Deze workshops zijn voor lesgevers OKAN, BSO, basisonderwijs en volwassenenonderwijs. Voor elke doelgroep is er een aparte workshop (zie onderaan op deze pagina).

Je maakt kennis met de (digitale) Wablieft-krant en Wablieft Start. Deze kranten bieden actualiteit in eenvoudig Nederlands, elk op een ander taalniveau. Je leert hoe je in de klas met actualiteit aan de slag gaat. We bekijken verschillende methodieken en bestuderen leesstrategieën en leesplezier. Er is ruimte om jouw kennis en ervaringen met actualiteit in de klas aan bod te laten komen en zo elkaar te inspireren.

Ook leerlingen in quarantaine kunnen met de Wablieft-krant aan de slag. Hoe pak je dat als leraar aan? Wat zijn de mogelijkheden van de digitale krant?

Deze workshop bestaat uit twee dagdelen.

 

"Je kent ongetwijfeld het gevoel dat je hebt na een goede workshop. Je enthousiasme heeft een extra boost gekregen, je hoofd zit vol nieuwe dingen die je dadelijk wil uitproberen én –belangrijk detail– de tijd is voorbij gevlogen. Dat had ik nog niet meegemaakt in een digitale workshop, tot Hilde Van Campenhout daar verandering in bracht." - Heidi Michielsen

Lees de volledige getuigenis van Heidi

 

Leesplezier en Wablieft-boeken!

Deze workshops zijn voor lesgevers in het volwassenenonderwijs: NT2, CVO en CBE

Na deze workshop ken je het Wablieft-aanbod beter en kan je leesplezier bij je NT2-cursisten stimuleren. We bekijken samen wat onderzoek ons leert over leesmotivatie en leesplezier bevorderen. Daarna koppelen we deze inzichten aan onze lespraktijk.

Heel concreet gaan we aan de slag met verschillende fragmenten uit Wablieft-(beeld)boeken. We splitsen ons op in module-niveaus en gaan aan de slag op basis van de aangereikte info en werkvormen.

Deze workshops bestaan uit twee dagdelen. Tussen de twee sessies is het de bedoeling om het uitgewerkte materiaal in je lessen uit te proberen. De tweede workshop kijken we samen wat er goed lukte, wat minder en hoe het eventueel anders kan.

 

Storytelling vanuit een Wablieft-fragment

Deze workshops zijn voor lesgevers in het volwassenenonderwijs: NT2,  CVO, CBE

In deze workshop maken we kennis met de Wablieft-boeken.  We bekijken hoe een Wablieft-fragment de aanleiding kan zijn om dieper in te gaan op de verhalen die leven bij cursisten.  Zo wordt de klas een levende bibliotheek.  We bespreken verschillende werkvormen om deze persoonlijke verhalen naar boven te brengen. 

Deze workshop bestaat uit 2 dagdelen.  Tussen de 2 sessies is het de bedoeling om een aantal werkvormen uit te proberen in de eigen lessen.  Tijdens de tweede workshop bespreken we deze ervaringen, kijken we wat er goed lukte en hoe het eventueel anders kan.

 

"Ik heb onder andere geleerd wat je allemaal kan doen om met cursisten een verhaal op te bouwen, verankerd in hun eigen culturele achtergrond. Fantastisch! De workshop was echt boeiend, inspirerend en duidelijk." - Brigitte Puissant

Lees de volledige getuigenis van Brigitte

Uit

_____________________________________

Leesplezier en Wablieft-boeken! (data aangepast)
 

Datum:  6 mei 2021 van 13u30 - 16u30 (deel 1)

               27 mei 2021 van 13u30 - 16u30 (deel 2)

Doelgroep: lesgevers NT2, CVO en CBE

Locatie: online

Docent: Véronique Van Wassenbergh

Prijs: €155 excl. btw (voor de twee dagdelen)
 

(inschrijven kan niet meer)

____________________

Aan

Heeft u een vraag?

Uit