Bedankt voor jullie mening over het schoolpakket!

Wablieft school
Uit

 

Wablieft stuurde een vragenlijst naar de abonnees van het Wablieft-schoolpakket. Wat vinden zij van het pakket? Hoe zou het nog beter kunnen?

Bijna een derde van alle abonnees vulde onze vragenlijst in. Daar zijn we erg blij mee. Want zo kregen we betekenisvolle resultaten. We gaan hier dan ook mee aan de slag om het schoolpakket nog beter te maken.

 

Lesgevers

Het schoolpakket blijkt vooral te gaan naar lesgevers. Dat is geen verrassing. Aan welke doelgroepen geven zij les? Dat zijn vooral anderstaligen (22% OKAN en 42% NT2). Daarnaast staan er ook enkele leerkrachten in het (buitengewoon) lager of (buitengewoon) secundair onderwijs.

 

Lesmateriaal voor iedereen

We zijn heel blij om te lezen dat de abonnees zo tevreden zijn met het lesmateriaal van het Wablieft-schoolpakket. Het gaat zowel om de kwaliteit als de onderwerpen, creativiteit en afwisseling. 

Normaal is er elke week lesmateriaal bij vier artikels uit de Wablieft-krant en/of Wablieft Start. Twee doelgroepen krijgen telkens materiaal bij twee artikels. De doelgroepen wisselen elke week.

Van de abonnees geeft 34% aan dat die wekelijks minstens één lesbundel gebruikt. En 74% herwerkt weleens het materiaal. Dat kunnen we wellicht verklaren door het volgende. Sommigen vinden het jammer dat er niet elke week voor alle doelgroepen lesmateriaal is. Daar zullen we vanaf september iets aan doen. Er komt wekelijks lesmateriaal voor alle vier de doelgroepen.

 

Gedrukt materiaal

Meer dan de helft van de abonnees gebruikt de papieren Wablieft-krant en Wablieft Start uit het schoolpakket. Maar 22% gebruikt de papieren kranten nooit. Bijna 75% geeft aan dat ze de gedrukte kranten (zeer) belangrijk vinden. Dat toont aan dat we die zeker moeten behouden.

Hoe zit het met de online krant? Bijna iedereen (95%) gebruikt die (soms tot regelmatig). 61% gebruikt die digitaal in de klas. 87% print artikels van de website. Bijna 84% gebruikt de pdf’s. Drukken ze die ook af? Dan mogen we besluiten dat de vraag groot is naar gedrukt materiaal.

 

Het hele pakket

We vroegen onze abonnees ook hoe belangrijk ze alle elementen van het schoolpakket vinden. Hierbij zien we geen duidelijke voorkeur. Alles blijkt even belangrijk: het lesmateriaal, de pdf’s, de papieren kranten en de online krant.

 

Besluit

Hoe gaat Wablieft hiermee aan de slag? Vanaf september zullen we wekelijks lesmateriaal maken voor elke doelgroep! Dat wil zeggen voor OKAN, lager onderwijs, (B)SO en volwassenenonderwijs. Zo sluit het lesmateriaal nog meer en beter aan bij de noden van de leerlingen of cursisten.

 

Hartelijk bedankt aan iedereen die de vragenlijst ingevuld heeft! 

Uit