Onduidelijke taal: vervelend voor de meesten, een ramp voor velen

Door
09/01/2015 om 14:50

De laatste dagen krijgt de kracht van taal weer veel aandacht. Radiomaker Jan Hautekiet raakt een gevoelige snaar bij heel wat Vlamingen en Vlaams minister-president Geert Bourgeois gaf al toe dat het regeerakkoord niet meteen uitblinkt in duidelijkheid. 


Vlaanderen loopt een beetje achter op vlak van duidelijke taal. En dat is jammer, want vlotte communicatie wordt gesmaakt door de lezer én spaart heel wat kosten voor de schrijver.

Het is echter niet de doorsnee-Vlaming die de grootste problemen heeft met onduidelijke, langdradige en complexe brieven. Eén op zeven Vlamingen heeft grote moeite om brieven van overheden, bedrijven of scholen te begrijpen.  Wat doet dat met een mens? Als je dagelijks geconfronteerd wordt met teksten die belangrijke informatie bevatten, maar je begrijpt het niet. Je moet dringend stappen ondernemen, maar je weet niet juist welke. Frustrerend is dat. En je stopt met lezen. 


Vooral daarom zet Wablieft zich al jaren in voor duidelijke communicatie. Wablieft schrijft kranten en boeken in duidelijke taal voor lezers die het gewone aanbod te moeilijk vinden. Ook pakken we communicatie aan van overheden, scholen en bedrijven. Zo wordt taal toegankelijk voor iedereen. En zo kan informatie mensen sterker maken.

Er is nog veel werk, maar steeds meer organisaties zien in dat duidelijke taal loont. We merken dat beleidsmakers en mensen die elke dag werken met klanten en burgers, zich meer en meer bewust worden van de nood aan duidelijke taal. Het Vlaams Parlement deed een jaar geleden al een beroep op Wablieft. We trainden werknemers van de dienst communicatie. Heel binnenkort lezen we op de nieuwe website in begrijpelijke taal alles over de werking van het Vlaams Parlement.

Ook de provincie Oost-Vlaanderen beseft dat duidelijke communicatie een prioriteit moet worden. De gemeente Denderleeuw pakte samen met al haar basisscholen de brieven naar ouders aan. Stedelijk Onderwijs Antwerpen heeft nu schoolreglementen die juridisch kloppen én ook verstaanbaar zijn voor elke ouder. In een heldere brochure legt het OCMW van Wichelen haar werking uit. We kunnen zo nog even doorgaan.

Hopelijk blijft de Vlaming zich samen met Hautekiet ergeren aan vaagtaal. Want duidelijke communicatie is belangrijk. Alleen zo krijgen alle burgers de informatie waar ze recht op hebben. Wablieft stelt alvast haar expertise ter beschikking.Hartelijke groet

 

Winke Brits

 

redactrice Wablieft

panellid Heerlijk Helder